حدود قیمت: از 200تومان به 2,500,000تومان
محدوده متراژ: از 10 متر به 1,000 متر
ویژگی های دیگر
حدود قیمت: از 200تومان به 2,500,000تومان
محدوده مساحت زمین: از 10 متر به 1,000 متر
ویژگی های دیگر
550تومان / ماهانه

ویلا شهرکی

  • 3 اتاق
  • 2 حمام
  • 900 متر

مقايسه